VIRUS MOZAIKA JABUKA

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 2921

Virus mozaika jabuke je rasprostranjen svuda gde se gaji jabuka i jedan je od najrasprostranjenijih virusa jabuke. On takodje zaražava i druge biljke kao što su šljiva, višnja, breskva, jagoda. 

Štete su najizraženije kod osetljivih sorti kao što su Zlatni delišes, Jonatan, Greni Smit i tada se simptomi javljaju na celoj krošnji. Međutim i takve biljke daju prinos, s tim što on može da se smanji i za polovinu.

Simptomi su vidljivi u proleće na lišću jabuke kada se obrazuju jasno oivičene svetložute pege nepravilnog oblika. U početku se vide kao sitne pege, zatim kao mrlje nepravilnog oblika koje se pružaju crtičasto ili trakasto duž glavnih nerava. Bledožuta pega može usled izloženosti suncu da pređe u nekrotično tkivo. Jako zaraženo lišće opada pre vremena. 

Suzbijanje se svodi na proizvodnju zdravih sadnica. Nisu poznati prirodni prenosioci virusa pa  se virus prenosi preko zaraženog materijala za kalemljenje. Stoga su i osnovne mere zaštite sertifikovan sadni materijal i uklanjanje zaraženih stabala.