TEHNIČKA PRAVILA OREZIVANJA VINOVE LOZE

Svrha tehničkih pravila rezidbe jeste da uskladi i obezbedi planirane tekuće i dugoročne potrebe

koje su vezane za dugovečnost čokota, njegov vegetativni i rodni potencijal, prinos i kvalitet

grožđa, šire i vina. Od tehničkih pravila mogu se spomenuti sledeća, koja doprinose pomenutom

cilju:

a). rodni lastari koji se pri rezidbi ostavljaju za kondire i lukove orezuju se tako što se rez obavlja na

1,5 – 2,0 cm iznad gornjeg okca koje se želi ostaviti. Rez, po pravilu, treba da je gladak i kos i to sa

suprotne strane od najvišeg okca.

b). lastare jalovake ili rodne, ali suvišne lastare sa stabla čokota, krakova ili rodnih rodnih čvorova

kordunice koje želimo da odstranimo, treba orezati što niže, tj. do njihove osnove na praveći pri tom

tzv. „čepove“, na kojima pored spavajućih okaca ostaju i crna okca koje će se za vreme vegetacije

sigurno razviti u nepotrebne jalovake.

c). pri rezidbi starijih i debljih delova loze na čokotu, bilo da se rezidba obavlja makazama ili

testericom, rez se takođe pravi koso naniže i treba da bude gladak.

d). pri rezidbi treba težiti ka tome da se lozi nanese što je moguće manji broj rana i da one budu što

manjeg prečnika, jer rane sa većim prečnikom od 1,5 cm veoma teško zarastaju ili uopšte ne

zarastaju.

e). zbog veće dugovečnosti i uredne rodnosti čokota bolje je ako se rana pri rezidbi na krakovima

glave čokota ili na rodnim čvorovima kordunica ostavlja, po mogućstvu, uvek sa jedne i to

unutrašnje strane kraka ili rodnog čvora, a ne sa svih strana, što utiče na neometanofunkcionisanje

ulazno-silaznog sprovodnog sistema snopića u prometu i ishrani nadzemnih i podzemnih delova

čokota vinove loze.

f). nije preporučljivo da se na starijim delovima čokota rezidbom prave rane na malom razmaku,

naročito ako su rane većeg prečnika. Za zdravstveno stanje i dužinu života čokota bolje je i

sigurnije da rane budu što udaljenije jedna od druge.

g). rane na lozi, posebno one veće, zarastaju sporo i teško (prečnika od 1,5 cm), pa predstavljaju

otvorena ulazna vrata gljivicama i bakterijama koje izazivaju truljenje sprovodnih sudova i skraćuju

život čokota, koji vrlo često po uticajem drugih okolnosti (npr. preobilna rodnost), završava

apopleksijom – padavicom. Zbog toga rez na svakom delu čokota mora biti gladak, bez pukotina,

što manjeg prečnika i pravilno izveden.

h). ako se ukaže potreba za skraćivanjem ili obnovom kraka ili stabla kordunice, što se postiže

rezidbom starih delova čokota, neće se postupiti po pravilu u tački 2 „orezati što niže“. Kada se

rezidbom odbacuje jedno ili više stabala čokota da bi se izazvalo kretanje spavajućih okaca i njihov

razvoj u lastare koji će zameniti odbačena stabla čokota, rez se obavlja na 3-4 cm iznad osnove

stabla i rezervnog kondira-kondira za zamenu.

Ovim načinom rezidbe se želi izbeći širenje mrtvog tkiva.

Po istom principu rezidbe postupiće se i u slučaju kada se skraćuje krak kordunice ili suviše izrastao

rodni čvor, tj. rez će se načiniti 3 – 4 cm dalje od lastara koji će poslužiti za obnovu kraka kordunice

ili rodnog čvora. 

 

Psss Zaječar.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.