SKLADIŠTENJE VOĆA

Uzimajući u obzir da je voće živi organizam, kojei i nakon berbe nastavlja svoj život, neophodno je preduzeti sve korake da bi se postupcima nakon berbe (transport i skladištenje) sprečili gubici (kaliranje) kao i truljenje voća. 
U tu svrhu se kod projektovanja i samog izbora tipa hladnjače mora voditi računa o sledećem:
- izboru vrste i sorte voća koje će se skladištiti,
- količini voća koje će se skladištiti,
- vremenskoj dužini skladištenja i
- koeficijentu obrta.
   Svojstva voća koja su determinirana vrstom i sortom, a posebno osetljivošću na biološke gasove (O2, CO2, etilen), određuju tehnologiju skladištenja.
Hladnjače za voće i povrće zajedno s ostalim pratećim kapacitetima u poljoprivredi čine poljoprivrednu infrastrukturu bez koje je nezamislivo bavljenje ovom delatnošću. Uspešnost organizacije i s tim u vezi ekonomike korištenja ovog dela infrastrukture biti će temeljno pitanje buduće konkurentnosti na  lokalnom i EU tržištu. Iz tog razloga  Srbija mora pristupiti razvoju ove infrastrukture organizacijski na nivou čitave Srbije.
Aktuelna strategija razvoja poljoprivrede Srbije apsolutno zagovara stajalište o potrebi izgradnje hladnjača za voće i povrće, sa potrebom i insistiranjem na celovitom  pristupu.

   Organizacija sistema skladištenja voća zavisi od nekoliko faktora. Hladnjače na poljoprivrednim gazdinstvima se često grade, međutim, poljoprivredni posedi u Srbiji su mali te iz tih razloga sofisticirana tehnologija za jednog „malog“ farmera baš i nije neophodna, pa se stoga pribegava izgradnji hladnjača malog kapaciteta. Ako u jednom poljoprivrednom području postoji više malih poljoprivrednih proizvođača strateški interes bi trebao biti organizacija proizvođača u vidu zadruga radi ostvarenja zajedničkih ekonomskih interesa. Ovo udruživanje bi vodilo izgradnji namenskih hladnjača sa pakirnicom i distribucionim centrom. Ovo su najčešće kompleksni sistemi hlađenja sa nekim od tipova kontrolisane atmosfere.
   Kod skladištenja voća i povrća važno je voditi računa o skladištenju bez gubitka na kvalitetu. Dužina vremena skladištenja zavisi od roka trajanja proizvoda i od izabrane tehnologije. Prema nekim principima uvođenje ULO hladnjača se smatra isplativim za hladnjače koje skladište preko 50 t jabuke.
   Postoje dva osnovna modela (tipa) hladnjača obzirom na primenjenu tehnologiju skladištenja voća i povrća: hladnjače sa standardnim sistemom hlađenja i hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (CA). Kad je u pitanju namena mogu biti proizvodne i distributivne, a u oba slučaja, mogu da se koriste uslovi kontrolisane atmosfere. Postoje i hladnjače sa hipobaričnom atmosferom koje su na izvestan način slične hladnjačama.

Kad su u pitanju hladnjače za čuvanje voća i povrća u uslovima kontrolisane atmosfere, onda one mogu biti:

    hladnjače sa kontrolisanom ventilacijom,
    hladnjače sa konvencionalnom kontrolisanom atmosferom,
    hladnjače sa kontrolisanom atmosferom sa niskim i ultraniskim sadržajem kiseonika,
    hladnjače sa dinamičkom kontrolisanom atmosferom,
    hladnjače sa mikro-kontrolisanom atmosferom,
    hladnjače sa modifikovanom atmosferom.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.