ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA U MALINJAKU

Obzirom na relativno plitak korenov sistem maline i veću potrebu za vodom, obrada zemljišta ima značajnu ulogu, jer se pravilnom obradom razbija pokorica i najvećim delom uništavaju korovi, čime se u velikoj meri i čuva vlaga u zemljištu. Takođe, na ovaj način zemljište se održava u rastresitom stanju, uz mogućnost istovremenog inkorporiranja- unosa i đubriva na potrebnu dubinu u zoni korenovog sistema. Sve to doprinosi boljoj aeraciji, a samim tim i očuvanju vodno-vazdušnog režima u zemljištu.

Obradu parcela pod rodnim zasadima trebalo bi izvoditi u više navrata, uskladiti je sa vremenom đubrenja ( trebalo bi hraniva rasturiti neposredno pred obradu), jer se usled zahteva rodnih izdanaka i velikog broja mladih izdanaka, i potrebe zasada za vodom znatno povećavaju. Najčešće obrade zemljišta u našim malinogorjima vrše se u periodima:
Prva prolećna obrada obavlja se obično u martu, posle otapanja snegova, prosušivanja tla i nakon rasturanja stajnjaka i veštačkih đubriva ( i to međuredno kultiviranjem, a u redu okopavanjem). Ovom obradom blagovremeno rasturena mineralna đubriva i stajnjak unose se na dubinu 7-10 cm, ukoliko to nije obavljeno u jesen. Noviji praktični rezultati ukazuju da ova međuredna obrada zemljišta rotacionim sitnilicama ima niz negativnih efekata koje njime mogu direktno ili indirektno nastati ( napr. oštećenje korenovog sistema maline, pojačavanje nepropusnog sloja zemljišta ispod radafrezera itd.), pa je u sve većoj primeni prašenje zemljišta. Radni delovi prašača rastresaju zemljište na bezbednoj dubini, uz istovremeno uništavanje korova.
Druga obrada izvodi se sredinom aprila, u početku intenzivnijeg izbijanja i razvoja mladih izdanaka i rodnih grančica i to što pliće.
Treću međurednu obradu trebalo bi vršiti početkom do sredine maja, pred cvetanje. Vrši se tarupiranjem ili košenjem, dok u rednoj obradi kopanjem ili plevljenjem. Tada se mogu i uklanjati i prve serije mladih izdanaka i obaviti prihranjivanje.
Četvrta obrada izvodi se početkom juna , pred berbu i to tarupriranjem.
Sledeću međurednu obradu preporučljivo je izvoditi po završenoj berbi , krajem jula ili početkom avgusta, i to nakon uklanjanja starih izdanaka koji su doneli rod , odnosno delimičnog proređivanja novih izdanaka, čime bi se ovakvi mladi izdanci bolje pripremili za narednu vegetaciju.

Samo uništavanje korova obradom i plevljenjem može se smanjiti upotrebom pesticida. Međutim trebalo bi naglasiti da češćom primenom herbicidi mogu delovati depresivno na razvoj maline, pa je korisnije korove između redova uništavati mašinama, a u redu dati primat ručnoj obradi i plevljenju, a samo kod starijih zasada u određenim slučajevima obazrivo koristiti herbicide.

Mr Branko Tanasković
PSSS Čačak 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.